Cisco ve DELL switch SSH açmak

Merhaba Arkadaşlar DELL ve CİSCO switchlerin genelde İOS’ları aynı olduğundan dolayı her 2 marka switch içinde aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Şimdiki konumuz Cisco ve DELL switch SSH açmak nasıl yapılır ?

SSH enable etmek için şu adımlara izlenebilir:

1. ADIM

Öncelikle switchinizde temel network konfigürasyonunun girildiğine emin olun.

Örneğin default gateway ve management ip-adresinin atanması gibi.

config modda iken;

default-gateway için:

# ip default-gateway 192.168.101.1

management-ip için:

# interface vlan 101

(config-if)# ip address 192.168.101.2 255.255.255.0

2.ADIM

Switche hostname ve domain-name set edildiğinden emin olunmalıdır.

# config t

(config)# hostname BenimSwitchim

(config)# ip domain-name omersorguc.com

3.ADIM

Switch veya Router SSH bağlantısı esnasında RSA anahtarı kullanılmalıdır. Bu anahtar şöyle oluşturulabilir:

myswitch(config)# crypto key generate rsa

The name for the keys will be: myswitch.thegeekstuff.com

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable…[OK]

4.ADIM

vty konfigürasyonu:

# line vty 0 4

(config-line)# transport input ssh

(config-line)# login local

(config-line)# password 7

(config-line)# exit

console konfigürasyonu:

# line console 0

(config-line)# logging synchronous

(config-line)# login local

5.ADIM

username ve password şu şekilde oluşturulabilir:

myswitch# config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

myswitch(config)# username kullaniciadi password sifrem

enable password şöyle oluşturulabilir:

myswitch# enable secret enablesifrem

6.ADIM

SSH erişimini teyit edelim:

BenimSwitchim# sh ip ssh

SSH Enabled – version 1.99

Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3

“BenimSwitchim” switchine ssh bağlantısı yapalım:

remote-makinası# ssh 192.168.101.2

login as: kullaniciadi

Using keyboard-interactive authentication.

Password:

BenimSwitchim>en

Password:

BenimSwitchim#

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest