Bilgisayar Terimleri Sözlüğü -M-

Merhaba Arkadaşlar , Bilgisayar Terimleri Sözlüğü -M- ile başlayan terimler aşağıdaki gibidir.

MACHINE DEPENDENT

Makine bağımlı. Bir yazılımın sadece belli özelliklere sahip bilgisayar modeli üzerinde çalışabileceğini gösteren terimdir.

MACHINE INDEPENDENT

Makineden bağımsız. Üzerindeki bilgisayarlara bağımlı olmayan çok farklı bilgisayar modellerinde çalışan yazılımlar için kullanılan terim.

MACHINE LANGUAGE

Makine dili. Bilgisayardan ne istediğimizi belirtmek için kullanılan dile denir.

MACINTOSH

Apple firması tarafından geliştirilmiş bir tür bilgisayardır, aynı zamanda MAC olarak da adlandırılır. Bu bilgisayarlar çok yaygın olarak kullanılan PC türü cihazlarla uyumlu değildirler ve kendilerine has yazılımları vardır.

MACRO

Makro. Bir yazılımı kullanırken çok sık tekrar edilen işleri kolayca halledebilmek için kullanılan yüksek seviye bir programlama aracıdır.

MAIL BOX

Posta kutusu. E-posta yazılımlarında her kullanıcıya gelen mesajların içinde tutulduğu yapıdır.

MAIL MERGE

Adres-Mektup birleştirme. Bir çok kelime işlem yazılımı tarafından bir seferde birden fazla alıcıya gönderilecek tipte mektupları düzenlemek için kullanılan sisteme verilen isimdir.

MAIN MEMORY

Ana bellek. Bilgisayarın çalışması sırasında işleyeceği tüm verilerin toplandığı bellek alanı. (RAM)

MAIN FRAME

Ana Bilgisayar. Aynı anda birden çok bilgisayara destek verebilecek kapasiteye sahip bilgisayar.

MAP

Bir programın çalışmaya hazır halinin yapısını içeren dosyadır.

MARGIN

Kenar boşluğu. Bir sayfanın herhangi bir kenarı ile metin arasında yer alan boşluğa verilen isimdir.

MASS STORAGE

Depolama. Büyük miktarda verinin kalıcı olarak depolanmasına olanak sağlayan araçlar için kullanılır.

MAXIMIZE

Büyütmek. Grafik arayüzüne sahip ortamlarda bir pencereyi ekranı kaplayacak şekilde görüntülemek için kullanılan komuttur.

MB/Mega Byte

1048 kilobyte. Kısaca M ya da MB olarak gösterilir. 2 üzeri 20 byte’a eşdeğerdir.

MCA/Micro Channel Architecture

IBMPS/2 bilgisayarlar ile piyasaya sunulan yeni bir veri yolu mimarisi.

MEDIA

Ortam. Verilerin saklandığı diskler, CD-ROM’lar ve teypler gibi ünitelere denir.

MEMORY

Bellek. Veri saklama alanlarına verilen isimdir.

MEMORY RESIDENT

Sürekli bellekte duran anlamına gelen terimdir.

MENU

Bir komut ya da seçenek listesi. Bir yazılımı oluştururken verilecek komutların çeşitli guruplar halinde bir araya getirilmesi ile oluşan yardımcı araçlardır.

MERGE

Birleştirmek, kaynaştırmak. Aynı yapıya sahip iki dosyayı tek bir dosya haline getirmek.

MHZ

Megahertz. Micro işlemciler ve veri yolu gibi parçaların hızını ifade etmekte kullanılan ölçü birimidir.

MICROPROCESSOR

Microişlemci. Merkezi işlem birimi anlamında kullanılan ifadedir.

MIDI/Music Instrument Digital Interface

Müzikal aletler sayısal arabirimi. Müzik notalarını dijital ortama uyarlarken kullanılan standart.

MINICOMPUTER

Mini bilgisayar. Büyüklük ve kapasite açısından ana bilgisayarlarla iş istasyonları arasında yer alan bilgisayar tipi.

MINIMIZE

Grafik kullanıcı yüzüne sahip ortamlarda bir pencereyi simge durumuna indirme işlemidir.

MIPS/Million Instructions Per Second

Milyon Komut Saniye. Bilgisayarların gücünü ölçmekte kullanılan bir birim.

MIS/Management Information System

Yönetim bilgi sistemi. Yöneticilere sistemin işleyişi konusunda bilgi vermek için oluşturulmuş yazılım cinsine denir.

MODE

Durum. Bir program ya da bir aracın içinde bulunduğu duruma denir.

MODEM

Telefon hatlarından veri aktarmaya yarayan araçlara verilen isimdir.

MODULA-2

Pascal programlama dilini yazan Niklaus Wirth tarafından, bu dilde bulunmayan bazı özellikleri de içerecek şekilde yaratılan programlama dili.

MODULE

Program parçasına verilen isimdir, modül.

MONITOR

Ekran. Bilgisayarlar ile kullanıcılar arasındaki görsel bağlantıyı sağlayan birimdir.

MONOCHROME

Tek renk. Bir zemin ya da yüzey rengi kullanılarak oluşturulan görüntü ya da baskılar için kullanılır.

MONOSPACING

Her karakterin aynı genişliğe sahip olduğu fontlar için kullanılan terimdir.

MORPHING

Bir animasyon yöntemi. Bir şeklin yavaşça başka bir şekle dönüştürülmesi işlemidir.

MOTHERBOARD

Anakart. Bilgisayardaki temel devre ve bileşenleri üzerinde bulunduran kart.

MOTION JPEG

Bir dijital görüntü saklama ve sıkıştırma standardı.

MAUSE

Fare. İmlecin ekran üzerindeki hareketlerini kontrol eden araç.

MPEG/Motion Picture Experts Group

Hareketli video görüntülerinin sıkıştırılmasında kullanılan standartlardan biri.

MULTIMEDIA

Çoklu ortam. Metin, grafik, ses, canlandırma ve video görüntüsünü birleştirerek sunan ortamlara verilen isimdir.

MULTIMEDIA KIT

Çoklu ortam paketi. Bir PC’nin çoklu ortam uygulamalarını çalıştırabilmek için sahip olması gereken donanım ve yazılım ürünlerini içeren paket.

MULTIMEDIA PC

Çoklu ortam uygulamalarını çalıştırabilen PC’leri belirtmek için kullanılan terim.

MULTIPROCESSING

Çoklu işleme. Bir bilgisayarın aynı anda birden fazla programı çalıştırabilme özelliği.

MULTITASKING

Birden çok programın aynı anda çalıştırılabilmesi özelliğine verilen isimdir.

MULTITHREADING

İşletim sisteminin bir programın ayrı parçalarını aynı anda çalıştırabilmesi özelliğidir.

MULTI-USER

Çok kullanıcılı. Birden fazla kullanıcının aynı anda kullanabildiği sistemleri belirtmek için kullanılır.

Ömer Sorguç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest