Bilgisayar Terimleri Sözlüğü -I-

Merhaba Arkadaşlar , Bilgisayar Terimleri Sözlüğü -I- ile başlayan terimler aşağıdaki gibidir.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

İnternet Atanmış Numaralar Kurumu kısaca, IANA, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı nezaretinde, ICANN (Atanmış İsimler ve Numaralar için İnternet Şirketi) tarafından yönetilmektedir. IANA, IP adreslemeyi, Etki Alanı Adı Sistemi kök bölgesini, protokol atamalarını ve daha fazlasını yönetir.

ICA (Independent Computing Architecture)

Bağımsız Bilgi İşlem Mimarisi kısaltması olan ICA, Citrix tarafından ekran güncellemelerini ve kullanıcı girişi işlemlerini uygulamanın mantığının geri kalanından ayırmak için geliştirilen ince bir protokoldür. Bu protokol, sadece ekran güncellemeleri, fare hareketleri ve klavyeler oturum boyunca gönderildiği için daha az bant genişliği tüketimi ile uzaktan erişilebilirliği sağlar.

Tümleşik İletişim Bağdaştırıcısı kısaltması olan ICA, ayrı bir iletişim denetleyicisine olan ihtiyacı ortadan kaldıran IBM 9370 series ve 4300 series ana bilgisayarlarında kullanılan bir adaptördür.

ICACL (Integrity control Access control list)

Bütünlük kontrolü erişim kontrol listesi anlamına gelen Icacl, Microsoft tarafından yazılmış bir terimdir. Dosya ve klasörler için ACL’leri (erişim kontrol listeleri) doğal olarak görüntülemek, oluşturmak, değiştirmek ve yedeklemek için kendi sistemlerini ifade eder.

Windows Server 2003 Service Pack 2 ve sonraki Windows sürümlerinde, bu işlevleri gerçekleştirmek için kullanılan bir komut satırı yardımcı programı olan icacls bir program bulunur. Icacls ayrıca Windows Vista’da bütünlük düzeyleri (“güvenilirliği temsil eden”) ve mülkiyeti ayarlamak için kullanılır.

Uyarı: Icacls, korunan ACL’lerin koruma özelliklerini yok sayar ve yok eder. NTFS kullanan bir Windows ortamında korumalı ACL’lerle çalışıyorsanız, bunun farkında olun.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

Atanan İsimler ve Numaralar için Internet Corporation’ın kısaltması. ICANN, IP (İnternet Protokolü) adres alanı tahsisi, protokol tanımlayıcı ataması ve genel ve ülke kodu TLD’lerden (üst düzey alanlar) sorumludur.

İlgili sayfalar

ICANN tarafından onaylanan onaylanmış alan soneklerinin tam listesi için alan soneki listesine bakın.

Resmi ICANN İnternet sitesi: https://www.icann.org/

Bilgisayar ağı ve ağ kartı yardım ve destek.

ICMP (Internet Control Message Protocol)

İnternet Kontrol Mesaj Protokolü için kısa olan ICMP, RFC 792 tarafından tanımlanan İnternet Protokolünün bir uzantısı ve TCP / IP mesajları için bir hata raporlama protokolüdür. Çoğu kullanıcı, ping komutunu kullanmaktan ICMP’ye aşinadır.

Not:Farklı IP sürümleriyle iki farklı ICMP sürümü vardır: IPv4 için ICMPv4 ve IPv6 için ICMPv6.

ICMP, bilgisayarlar tarafından ve sorunları tanımlamaya ve ağdaki aygıtların durumunu bildirmeye yardımcı olan ağ yönlendiricileri de dahil olmak üzere tüm ağ aygıtları tarafından kullanılır. ICMP mesajı, bir cihaz yanıtını tanımlamaya yardımcı olan bir TİP, KOD ve CHECKSUM mesajı içerir.

ICT (Information and Communications Technology)

Bilgi ve iletişim teknolojisinin kısaltması olan BİT, BT’ye (bilgi teknolojisi) benzer. Bununla birlikte, BİT’in bir özelliği, birleştirilmiş iletişimlere ve bilgi depolama ve iletme kabiliyeti için telekomünikasyonun bütünleştirilmesine odaklanmayı içermesidir.

İlk 1980’lerde kullanılan BİT, 1997 yılında İngiltere hükümetine Dennis Stevenson tarafından yayınlanan bir raporda kullanıldığında bir terim olarak popüler hale geldi.

IDSL

ISDN DSL’in kısaltması olan IDSL, önceden var olan ISDN hatları üzerinden DSL sağlamak için kullanılan bir teknolojidir. IDSL satırları genellikle sadece veri taşımasına rağmen, her zaman açık olma avantajına sahiptir; bu yüzden gecikmeleri ortadan kaldırmak bir çağrı ayarlamakla kalıtsaldır. Ayrıca, aktarım hızları 128 Kbps’ye karşılık ISDN @ 144’den biraz daha yüksek.

IEN (Internet Experiment Note or Internet Engineering Notes)

İnternet Deneyi Notu veya İnternet Mühendisliği Notları için kısa olan IEN, İnternet ile ilgili bilgileri içeren erken bir belgedir. Örneğin, IEN 116 bir İnternet isim sunucusu hakkında bilgi içerir veya IEN 112, iletim kontrol protokolü hakkında bilgi içerir. Günümüzde, IEN belgeleri eskidir ve yerine RFC belgeleri gibi başka belgeler eklenmiştir.

Görüntü özellikli Netware’in kısaltması olan IEN, Novell ve Kodak tarafından geliştirilen ve özel görüntü dosyalarını destekleyen Netware 4.x’in bir sürümüdür.

IGES (Initial Graphics Exchange Specification)

İlk Grafik Değişim Şartnamesi için Kısa, IGES, Hava Kuvvetleri Entegre Bilgisayar Otomatik Üretim programı için ANSI tarafından geliştirilen bir grafik dosyası standardıdır. IGES, uzak cihazlardaki grafiksel bilgilerin telefon veya diğer iletişim biçimleriyle aktarılması için kullanılan bir protokol grubudur.

IGMP (Internet Group Management Protocol)

Internet Grup Yönetimi Protokolü kısa adı IGMP, olan Internet veya başka bir ağ üzerinden birden fazla alıcıya veri göndermeyi içeren IP çoklu yayın standardıdır.

IGRP (Interior gateway routing protocol)

İç ağ geçidi yönlendirme protokolü kısa adı, IGRP, Cisco tarafından yönlendirme bilgisi alışverişi için geliştirilen bir mesafe vektörü yönlendirme protokolüdür. IGRP EIGRP olarak güncellendi.

ISS (Internet Information Server )

Internet Information Server kısa adı IIS olan, Windows NT ve Windows 2000 platformlarında çalışan bir Microsoft Web Sunucusudur.

IMAP (Internet Message Access Protocol)

Internet İleti Erişim Protokolü kısaltması olan IMAP, ilk olarak 1986’da Stanford Üniversitesi’nde Mark Crispin tarafından geliştirilmiştir. POP’ya benzer bir sunucudan e-posta almak için kullanılan bir protokoldür. IMAP’nin güvenli sürümüne IMAPS denir, bu da SSL üzerinden IMAP anlamına gelir.

IMAP4, IMAP’ın en son sürümüdür. POP3’e benzer, ancak ek özelliklere sahiptir.

IMAP, 143 numaralı bağlantı noktasını varsayılan yapar. IMAP4, TLS / SSL üzerinden 993 numaralı bağlantı noktasını kullanır.

Internal IP Address

Alternatif olarak, yerel IP adresi olarak adlandırılan dahili IP adresi, yerel ağ yönlendiriciniz tarafından atanan ve sıklıkla 192.168.x.x ile başlayan adrestir. Bu IP adresleri yalnızca yerel ağınızdaki diğer bilgisayarlar tarafından görülebilir, Internet gibi harici bir ağa bağlı hiçbir bilgisayar tarafından görülemez.

Internet

Alternatif olarak ağ ya da web olarak adlandırılan İnternet, başlangıçta akademik bilgisayar merkezlerini birbirine bağlayarak bilgi işlem teknolojisinin ilerlemesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Bugün bildiğimiz İnternet, ilk olarak 1960’ların sonunda ARPANET’in başlamasıyla gelişmeye başladı ve ilk mesajını 29 Ekim 1969 Cuma günü iletti. 1993’te, İnternet bugüne kadarki en büyük büyümelerinden birini yaşadı ve bugün erişilebilir dünyanın her yerinden insanlar tarafından.

İnternetin gelişimi ve oluşturulması hakkında tam bilgi için İnternet geçmişi bölümümüzü inceleyin.

İnternet, dünyanın dört bir yanından insanlar ve şirketler tarafından oluşturulan milyarlarca web sayfasını içerir, böylece bilgi ve eğlenceyi bulmak için sınırsız bir yer oluşturur. İnternet ayrıca hayatı daha rahat hale getirmeye yardımcı olan binlerce hizmete sahiptir. Örneğin, birçok finansal kurum, bir kullanıcının hesabını farklı konumlardan yönetmesini ve görüntülemesini sağlayan çevrimiçi bankacılık hizmeti sunar.

İnternet temelleri

 • İnternet ve WWW aynı değildir.
 • İnternet bir tarayıcı kullanılarak keşfedilir ve İnternet’te gezinme hareketine genellikle sörf denir.
 • Kullanıcılar, daha çok URL olarak adlandırılan bir adrese işaret eden köprüleri izleyerek web sitelerine ve web sayfalarına göz atarlar.
 • İnternette bilgi bulma bir arama motoru kullanılarak elde edilir.
 • Dosyalar, resimler, şarkılar ve videolar indirilerek (alınarak) ve yüklenerek (gönderilerek) paylaşılabilir.
 • İnternet, TCP / IP protokolünü kullanır ve bir bilgisayar modemi, geniş bant, 3G, 4G veya bir ISS ile bağlı bir ağ kullanılarak erişilir.
 • Geniş bantla, birçok bilgisayar ve aygıt bir yönlendiriciye bağlanmak ve bir İnternet bağlantısını paylaşmak için Wi-Fi kullanır.
 • Bu web sayfasını görüntülemek için kullandığınız bilgisayar bir ana bilgisayar olarak kabul edilir ve bu sayfayı görüntülemek için sunucumuza bağlanır.

 

IPX/SPX (Internet Packet Exchange/Sequential Packet Exchange)

İnternet Paket Değişimi / Sıralı Paket Değişimi kısaltması olan IPX / SPX, Novell tarafından geliştirilen yerel bir alan ağı iletişim protokolüdür. Ağ istemcileri, uygulamalar ve ağ çevre birimleri arasında bilgi alışverişinde bulunur.

Not:Bu protokol İnternet üzerinden kullanılamaz.

 

IPTV (Internet Protocol television)

İnternet Protokolü televizyonu için kısa olan IPTV, LAN veya İnternet üzerinden, kablolu veya uydu yerine İnternet Protokolünü kullanarak televizyon izlemek için kullanılan bir teknolojidir. IPTV indirilen medyaya göre daha küçük veri parçalarında doğrudan kaynaktan akış yapabilmesi bakımından bir avantaja sahiptir. Bu etki, akış ortamı olarak bilinir.

Interoperability

Birlikte çalışabilirlik ve ağın birlikte çalışabilirliği, farklı ağların veya programların ek araçlara veya arabirimlere ihtiyaç duymadan veya birlikte çalışmadan birlikte çalışabilme veya iletişim kurabilmesidir. Örneğin, günümüzde çoğu ağ, tüm işletim sistemlerinde, bilgisayarlarda kullanılabilen ve hemen hemen her ağ tarafından desteklenen TCP / IP’yi kullanır.

Şu andaki İnternet çağında, farklı türdeki ağların diğer ağ türleriyle iletişim kurabilmesi önemlidir. Ağlar arasında veri aktaramamak bir ağı izole edebilir ve verimliliği düşürebilir.

Intranet

Bir sayfaya küresel olarak erişilebilen İnternet’in aksine, bir intranet veya dahili web sitesi, yalnızca izinli kişilerin erişebildiği bir kurum veya kuruluş için özel bir ağdır. Bir intranette bulunan bir bilgisayar, IP adreslerini neredeyse her zaman ayrılmış adres alanında kullanır. İnternet üzerinden izin verilmedikçe, bu bilgisayara yerel ağ dışından erişilemiyor.

IP Cloaking

IP gizleme, ziyaretçilerin IP adresine göre belirli bir web sayfasını sunan bir web sunucusunun işlemidir. Aşağıda IP gizlemenin nasıl uygulanabileceğine dair birkaç örnek verilmiştir.

Fiyat karşılaştırması

Bir işletme, bir ürünün fiyatını düşürmek için ne kadar ücret talep ettiğini anlamak için sık sık sitelerini ziyaret eden rakip IP adreslerini görebilir. Bu rakipler için IP adres aralığı etkinleştirilebilir ve rakipleri sitelerini her ziyaret ettiğinde web sunucusunun yanlış fiyat bilgisi vermesine neden olur.

Arama motorları

Alternatif olarak arama motoru gizleme olarak adlandırılan bu IP gizleme biçimi, web sitelerinin sıralamasını artırmak için siyah bir şapka SEO tekniğidir. Bir arama motoru botuyla (ör. Googlebot) ilişkilendirilmiş bir IP adresi siteyi ziyaret ettiğinde, sunucu daha fazla anahtar kelime içeren bir web sitesi sunar. Ancak, ziyaretçi Google’dan değilse, başka bir arama motoru veya bir tarayıcı içeren bir kullanıcı aracısı dizesi varsa, sunucu tamamen farklı bir sürüm sunar. Bu tür bir tekniğin Google’ın web yöneticisi kurallarını ihlal ettiğini ve tespit edildiğinde sitenizin arama sonuçlarından çıkarılmasına neden olabileceğini unutmayın. Bu teknik, Google’ın ziyaretçiden farklı muamele görmemesi koşuluyla izin verdiği coğrafi hedefleme ile aynı değildir.

Malware

IP gizleme ayrıca bir web sitesinde kötü amaçlı yazılım dağıtmak için de kullanılabilir. Örneğin, bir site, arama motorları ve diğer çevrimiçi tarama hizmetleri web siteleriyle ilişkili IP adresleri listesi için bir sitenin temiz bir sürümünü gösterebilir. Ancak, diğer tüm ziyaretçiler için, ziyaretçilerin bilgisayarına kötü amaçlı yazılım bulaştıran web sitesi sürümleri dağıtılmaktadır.

IPP (Internet Presence Provider)

Alternatif olarak, bir IPP (İnternet Varlığı Sağlayıcısı) olarak adlandırılan vhost, sanal ana bilgisayar için kısadır ve başka bir şirket tarafından işletilen ve bakımı yapılan uzak ana bilgisayardır. Başka bir şirketin veya İSS’nin dosyaları barındıran bilgisayarları çalıştırıp bakımını sağlayarak, web geliştiricisi bakım, kurulum, yükseltme ve güvenlikle daha az zaman harcayabilir.

IPsec (Internet protocol security)

İnternet protokol güvenliği için kısa olan IPsec, IP katmanında güvenli paket alışverişini desteklemek için İnternet Mühendisliği Görev Gücü tarafından geliştirilen bir protokol setidir.

IPsec, genellikle bir VPN (sanal özel ağ) uygulamasında kullanılır ve “aktarım” ve “tünel” şifreleme modlarını destekler. “Aktarma” yalnızca paket içerisindeki verileri şifreler, başlık değil, “tünel” paket içindeki hem verileri hem de üst başlıkları şifreler. IPsec’i kullanırken, bir paketin gönderme ve alma sonu bir ortak anahtar paylaşmalıdır. Ayrıca alıcı ucun şifresini çözmek için IPsec uyumlu olması gerekir.

IP Spoof

Genel olarak, parodi terimi, güvenlik önlemlerini atlamak niyetiyle başka bir kişiyi, yazılım programını, donanım aygıtını veya bilgisayarı taklit eden bilgisayar korsanlığı veya aldatma anlamına gelir. En sık bilinen sahteciliklerden biri IP sahtekarlığıdır.

IP sahtekarlığı

Bir ağdaki güvenlik önlemlerini atlamanın bir yöntemi veya farklı bir IP adresini taklit ederek bir ağa erişim kazanmanın bir yolu. Bazı güvenlik sistemleri, bir kullanıcıyı IP adresi veya IP adres aralığı ile tanımlamaya yardımcı olur. Saldırgan bu kriterlere uyması için IP adreslerini taklit ederse, güvenlik önlemlerini atlamaya yardımcı olabilir. Bu teknik aynı zamanda bir kullanıcının bir başkası olduğunu düşünerek bir web sayfasını, anketi veya İnternet yarışmasını aldatmak ve sitenin otomatik olarak toplanan verilerini değiştirmek için kullanılır.

E-posta veya adres sahtekarlığı

E-posta veya adres sahtekarlığı, bir e-posta alıcısını e-posta alıcısını başka birisinin mesaj gönderdiğini düşünmeye kandırmak için sahte e-posta adresini takma işlemidir. Bu sahtecilik biçimi genellikle spam filtrelerini atlamak veya kullanıcıyı bir virüs veya virüs bulaşmış bir ek içerdiğinde bir e-postanın güvenli olduğunu düşünmesini sağlamak için kullanılır.

Bilmediğim adreslerden gelen e-postaları geri almak.

Telefon numarası veya Arayan Kimliği sahtekarlığı

Herkes aradığı yerden numarasını veya alan kodunu taklit edebilir. Bu tür bir sahtekarlık, telefon kimlikleri tarafından gerçek kimliklerini gizlemek için ve bilgisayar korsanları tarafından korunmayan telefon sesli posta iletilerine erişmek için yapılır.

Telefon pazarlamacıları tarafından kullanılan en son kullanılan bir taktik, arayan kimliği sahtekarlığı özelliğini kullanarak sizinkine benzer numaraları kullanarak arama yapmaktır. Örneğin, 123 öneki ile 801 alan kodunda olabilir ve 801-123-4567 veya 801-232-7654’ten numaralar alabilirsiniz. Bu telefonla pazarlama biçimi yasadışı olsa da, telefonla pazarlama yapanlar bu taktiği kullanır, çünkü daha fazla insanın telefon aramalarına yerel numaralardan cevap vermesi olasıdır.

Web sayfası sahtekarlığı

Sahte bir web sayfası veya sık ziyaret edilen başka bir sayfada sahtekarlık. Örneğin, kötü niyetli bir kullanıcı, aynı görünen ancak farklı bir sunucuda barındırılan, Microsoft’un, eBay’in, PayPal’ın veya Google’ın ana sayfasının sahte bir sayfasını oluşturabilir. Bu sayfalar, kullanıcılardan adlar ve şifreler gibi bilgileri çıkarmak veya onlara kötü amaçlı dosyalar göndermek için kimlik avı e-postalarında yaygın olarak kullanılır. Web sayfası sahtekarlığı, IP gizleme yoluyla da yapılabilir.

Bir başka web sayfası ve etki alanı sahtekarlığı, etki alanı çömelmedir. Bir kişinin, ziyaretçilerini yönlendirmek veya phishing attacks için şirket gibi davranmak için başka bir alana benzer bir etki alanı kaydedebilmesi.

Iptables

Iptables, Linux çekirdek güvenlik duvarını yapılandırmak için kullanılan bir Unix / Linux komutudur.

 

IPv4 (Internet Protocol version)

İnternet Protokolü sürüm 4 için kısa, IPv4, RFC 791’de tanımlanan ve birincil İnternet ve Ethernet ağ iletimi olan bir ağ protokolüdür. IPv4 yalnızca 4,294,967,296 olası IP adreslerini ve teknik sınırlamaları destekleyebildiğinden, yeni yazılım yavaş yavaş IPv6’ya geçiş yapıyor; IP’nin sonraki sürümü.

IPv6

Bazen IPng (yeni nesil İnternet Protokolü) olarak adlandırılan IPv6, İnternet Protokolü sürüm 6 için kısadır. İlk kez 1996’da tanıtılan İnternet ve Ethernet ağ iletimi için bir ağ protokolüdür. adresleri, gelişmiş yönlendirme ve otomatik yapılandırma, katıştırılmış şifreleme ve daha fazlası. Tüm işletim sistemleri ve uygulamalar IPv6’yı kullanamaz; Ancak, yeni yazılım yavaş yavaş geçişi yapıyor. 6 Haziran 2012’de, Google ve diğer birkaç şirket IPv6’ya geçti. O zamandan beri, daha fazla şirket hizmetlerini ve ürünlerini de güncelledi.

Bir IPv6 adresinde kaç karakter var?

Bir IPv6 adresinde 18 karakter var, bu adres IPv4 ile 32 yerine 128 bit olmasını sağlıyor.

IS (information system)

IS, dijital kameralardaki bulanıklığı düzeltmek için kullanılan bir teknik olan görüntü sabitleme için bir kısaltmadır.

İki ayrı harf (i-s) olarak telaffuz edilen IS, bilgi sistemleri veya bilgi hizmetleri için de kısa. IS ekibi veya departmanı, şirketteki bilgisayar, ağ ve veri yönetiminden sorumludur.

Not:Bazı endüstrilerde, bilgi sistemleri BT (bilgi teknolojisi) ile aynıdır.

 

ISATAP (Intra-site automatic tunnel addressing protocol)

Site İçi Otomatik Tünel Adresleme Protokolü için kısa olan ISATAP, en son RFC 5214’te tanımlanmış olan bir IPv4 ağı üzerinde IPv6 paketlerini iletme yöntemidir. ISATAP, IPv4 adresini IPv6 adresine eşleyerek çalışır ve IPv6’da bir ISATAP ağ geçidi gerektirir İnternet ve IPv4 intraneti.

Nisan 2008’den itibaren ISATAP, Linux-2.6.25 ile başlayan Linux işletim sistemi çekirdeğinde uygulanmaktadır. ISATAP ve Microsoft Windows (XP, Vista, 7 ve 8), Cisco IOS, 6WIND 6WINDGate ve FreeBSD / KAME gibi diğer sistemlerde.

Not: Microsoft, tüm üretim ağlarında ISATAP kullanılmasını önermemektedir. Bunun yerine, yerel IPv6 yönlendirme özelliğini kullanmalısınız.

 

ISDN (Integrated services digital network)

Entegre Servisler Dijital Ağı’nın kısaltması olan ISDN, dijital ses, video ve veri iletimi sağlayan bir telekomünikasyon ağıdır. ISDN, 128 Kbps’ye kadar veri aktarımı sunan geniş bantlı bir İnternet çözümüdür.

Farklı ISDN tipleri nelerdir?

BRI (temel oran arayüzü)

PRI (birincil oran arayüzü)

N-ISDN (dar bantlı ISDN)

B-ISDN (geniş bant ISDN)

 

ISIS (image and scanner interface specification)

 • Görüntü ve Tarayıcı Arabirimi Belirtimi, tarayıcıları bilgisayarlarla arayüzlemek için açık bir standart. ISIS, 1990 yılında, bugün EMC Captiva olarak bilinen Pixel Translation şirketi tarafından geliştirilmiştir.
 • IS-IS (“I-S-I-S” olarak telaffuz edilir), idari bir etki alanı veya ağ içinde dahili kullanım için bir ağ geçidi protokolüdür. Bir ağın topolojisine ait bir veritabanı oluşturan, Dijkstra’nın algoritmasını kullanarak en iyi yolları hesaplayan ve paketleri en iyi yollara dayanarak ağ üzerinden ileten yönlendiriciler tarafından kullanılır.
 • ISIS / Draw, kimyasalların ve moleküllerin yapısının gösterimi konusunda uzmanlaşmış, Microsoft Windows için bir çizim programı.
 • İsis Mobil Cüzdan, kullanıcıların satış noktasında bir akıllı telefon kullanarak finansal işlem yapabilmelerini sağlamak için yakın alan iletişimini kullanan bir mobil ödeme platformu. Daha sonra Softcard olarak yeniden adlandırılan Isis Mobile Wallet, 2013 yılında AT&T, T-Mobile ve Verizon ortak girişimi olarak lanse edildi. Daha sonra Google tarafından satın alındı ​​ve 31 Mart 2015 tarihi itibariyle Softcard müşterileri Google Cüzdan’a geçiş yaptı.
 • CDS / ISIS, ilk olarak 1985 yılında piyasaya sürülen bilgi depolama ve geri alma sistemleri için bir yazılım paketi. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından geliştirildi ve bakımı yapıldı. Yazılım herhangi bir genel amaç için kullanılabilir, ancak temel olarak küçük-orta ölçekli kütüphanelerde kitap kataloglamak için kullanılır.
 • Aynı zamanda Unity ISIS veya sonsuz ölçeklenebilir akıllı depolama olarak da bilinen Avid Unity ISIS, yüksek kaliteli, genellikle sıkıştırılmamış, ses ve video için bir depolama sistemidir. ISIS, televizyon yayıncıları, doğrusal olmayan editörler ve yapım uzmanları tarafından kullanılır ve yansıtılmış RAID modunda 384 terabayta veya 196 terabayta kadar veri depolayabilir.
 • Görüntüleyiciler ve spektrometreler için entegre yazılım, görüntüleri ve güneş sistemimizdeki misyonlardan elde edilen spektral verileri işlemek için NASA tarafından kullanılan yazılım. ISIS ayrıca aldığı görüntü ve verilere dayanarak gezegen haritaları oluşturmak için 2D ve 3D görüntü işleme yeteneklerine sahiptir.
 • ISIS, Intel tarafından 1976’da 8080 ve 8085 işlemcileri için geliştirilen bir işletim sistemidir. İşletim sistemi Unix’e benzer bir komut satırı arayüzü kullandı, yazılım geliştiriciler için özel editörler, bağlayıcılar, derleyiciler ve hata ayıklayıcılarla paketlendi.

Ömer Sorguç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest