Bilgisayar Terimleri Sözlüğü -H-

Merhaba Arkadaşlar , Bilgisayar Terimleri Sözlüğü -H- ile başlayan terimler aşağıdaki gibidir.

H.323

H.323, ISDN ve diğer devre anahtar ağları üzerinden video konferans için gerekli standartları belirleyen H.320 eki olarak geliştirilen IP telefonu için bir ITU standardıdır. H.323, kullanıcıların farklı uygulamalar ve donanım kullanarak diğer kullanıcılarla video konferansa katılmalarına yardımcı olur.

Handshake (elsıkışma)

Bir bilgisayarın başka bir bilgisayarla veya cihazla bağlantı kuran sürecini tanımlamak için kullanılan terim. El sıkışma, genellikle bağlanmaya çalışırken bilgisayarın bağlantısını, hızını veya yetkilendirmesini doğrulama adımlarıdır. El sıkışmanın bir örneği, bir modem başka bir Modeme bağlandığında; Çevirdikten sonra duyulan sesler el sıkışma ve bilgisayarların birbirlerini nasıl selamladıklarıdır.

Bu ses dosyasında Modemin bir telefon numarasını çevirdiğini ve ardından diğer Modem ile telefon hattı üzerinden iletişim kurduğunu duyarsınız. Telefon numarasından sonra duyulan gıcırtı sesi, bir bağlantı kuran Modem’dir (Handshake). Bağlantı kurulduktan sonra Modem sessizleşir.

HDLC (High-leval data link control)

Yüksek Seviye Veri Bağlantısı Kontrolü kısa adı HDLC olan, ISO tarafından geliştirilmiştir ve OSI modelinin ortak katman 2 protokolüdür.

HDSL (high-bit-rate digital subscriber line)

Yüksek bit hızlı dijital abone hattı kısa adı HDSL, hem yukarı hem aşağı 2.332 Kbps’ye kadar aktarılan DSL’nin yaygın olarak kullanılan sürümlerinden biridir.

HELO

HELO, bir e-posta sunucusuna bağlanırken bir e-posta istemcisi tarafından gönderilen bir SMTP komutudur. Komut, sunucuya müşterinin bir e-posta işlemi başlatmak istediğini ve ardından istemcinin etki alanı adı olduğunu söyler. Örneğin, e-posta istemcisi “HELO e-mail.myhost.com”; bu SMTP’nin “Merhaba, benim adım e-mail.myhost.com.” demesine eşdeğerdir.

Heterogeneous network

Heterojen bir ağ, bir veya daha fazla farklı bilgisayarı veya protokolü birleştiren bir bilgisayar ağıdır. Bunun iyi bir örneği hem Dell hem de Apple Macintosh bilgisayarları olan bir ağ olabilir.

Hidden Share

Alternatif olarak, Yönetici paylaşımı olarak da adlandırılan gizli paylaşım, Microsoft ağında başka bir bilgisayarın paylaşımlarını görüntülerken görünmeyen bir ağ paylaşımını ifade eder. Ancak, gizli paylaşımın adı biliniyorsa yine de erişilebilir.

Varsayılan Microsoft Windows gizli paylaşımları

Aşağıda Microsoft Windows varsayılan yönetimsel gizli paylaşımlarına örnekler verilmiştir.

ADMIN $ – Varsayılan sistem kökü veya Windows dizini.

C $ ve x $ – Varsayılan sürücü paylaşımı, varsayılan olarak C $ her zaman etkindir. X $ aynı zamanda paylaşılan diğer diskleri veya birimleri de temsil eder, örneğin, D $, E $, vb.

FAKS $ – Faks istemcileri tarafından kapak sayfalarına ve bir dosya sunucusundaki diğer dosyalara erişmek için kullanılan paylaşım.

IPC $ – PRINT $ – Yazıcılarda uzaktan yönetim sağlayarak, yazıcılar tarafından kullanılan paylaşım.

Not:Bu paylaşımlar silinmiş olsa bile, Windows bir yöneticinin sürücüye erişmesine izin vermek için yukarıdaki paylaşımları yeniden oluşturur.

Microsoft Windows gizli bir paylaşım oluşturma

Microsoft Windows gizli bir paylaşım sonunda bir $ ekleyerek oluşturulur. Örneğin, eğer paylaşım ümit olsaydı, sonuna bir $ eklemek ve $ ümit etmek gizli bir hisseye dönüşürdü.

Windows gizli paylaşımına erişme

Yukarıdaki örnekte oluşturduğumuz “osertok $” paylaşımına başka bir bilgisayardan erişmeye çalıştığımızı varsayarsak, gizli paylaşıma erişmek için aşağıdaki ağ yolunu yazarız.

\\ <computer_name> \ osertok $

Microsoft Windows gizli paylaşımlarını görüntüleme

Gizli paylaşımlar, kullanıcılara bilinmediği sürece paylaşımın bulunamadığı konusunda yanlış bir izlenim verir. Bu, çoğu kullanıcı için geçerli olsa da, bir kullanıcı gizli olup olmamasına bakılmaksızın tüm paylaşımları görüntülemek için Internet’te bulunan onlarca yardımcı programı kullanabilir. Hassas verileri korumak için gizli bir paylaşım oluşturuyorsanız, parola gizlemek yerine paylaşımı korur.

Kullanıcıların bilgisayarlarında gizli paylaşımları görüntülemelerinin kolay bir yöntemi net use komutunu kullanmaktır.

HomeGroup

Ev Grubu, Windows 7’de sunulan ve kullanıcının medya ve dosyaları evindeki herhangi biriyle paylaşmak için parola korumalı bir ağ kurmasını sağlayan bir özelliktir.

Home network

Bir ev LAN veya ev ağı, iki veya daha fazla bilgisayarı birbirine bağlayan bir ağ türüdür. Bilgisayarlar arasında dosya paylaşımı, yazıcı paylaşımı veya tek bir bilgisayara bağlı diğer aygıtlar için bir araç sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca bir yönlendirici kullanarak bir İnternet bağlantısını birden fazla bilgisayarla paylaşmanın bir yolu olabilir.

Ağ yönlendiricinizin evinizde veya aynı ağı paylaşan birden fazla bilgisayarı varsa, evinizde bir ev ağı vardır.

Homogeneous network

Homojen bir ağ, benzer yapılandırmaları ve protokolleri kullanan bilgisayarlardan oluşan bir bilgisayar ağıdır.

Hop

Bir ağa atıfta bulunurken, bir atlama, kaynak ve hedef arasında bir ara bağlantıdır. Traceroute komutuyla, herhangi bir kullanıcı bir hedefe ulaşmak için ne kadar atlama süresinin olduğunu görebilir. Aşağıdaki örnekte görülebileceği gibi,

1             1ms       3ms        1ms       192.168.1.1

2             7ms       7ms        10ms     100.84.127.1

3             16ms     12ms     8ms       82.210.3.75.static.turktelekom.com.tr

IRC’de, HOP yarı OP için kısadır ve her hakkı olmayan bir kullanıcıdır, ancak konuyu kick’leyebilir, yasaklayabilir, seslendirebilir ve değiştirebilir.

Host

Alternatif olarak bir İnternet düğümü olarak adlandırılan bir ana bilgisayar, diğer düğümlere delege yapan bir bilgisayar ağına bağlı bilgisayar veya başka bir cihazdır. Bir ağ ana bilgisayarı, kullanıcılara, ağdaki kullanıcılara veya diğer düğümlere hizmetler, yazılım uygulamaları ve bilgi kaynakları sunmak da dahil olmak üzere ele alır. Bir ev sahibi birçok farklı hizmet sağlayabilir. Çevrimiçi bir bilgisayar oyunundaki oyunculara bilgi göndermekten sorumlu olabilir veya İnternet üzerinden web sayfalarını sunabilir. Örneğin, osertok.com bir ana bilgisayardır. Veri alan ana bilgisayara bağlı olan her cihaz bir istemci olarak bilinir.

Hostid

Hostid, genellikle bir lisans sözleşmesindeki bilgisayarları doğrulamak için kullanılan ana bilgisayar için benzersiz bir kimliktir.

Hostname

Alternatif olarak, bir bilgisayar adı, ad veya site adı olarak da adlandırılan bir ana bilgisayar adı, şu anda oturum açtığınız veya bir ağda ziyaret ettiğiniz bilgisayarın veya cihazın (ana bilgisayar) adıdır.

Yerel ağ ana bilgisayar adı örneği

Bir başka örnek, “osertok” ve “sistem” olarak adlandırılan ağdaki iki bilgisayarla “osertok” adı verilen yerel bir ağ olabilir. Bu ağda “sistem” bilgisayarı “sistem.osertok” ana bilgisayar adına ve “network” bilgisayarına “osertok.com” ana bilgisayar adı verilir.

Not:Bir İnternet web sayfasına (örneğin, osertok.com) veya İnternet konumuna bakıldığında, bir ana bilgisayar adına daha çok etki alanı adı denir. Etki alanı adı bir TLD (üst düzey etki alanı) içeriyorsa, ana bilgisayar adı bir FQDN’dir (tam etki alanı adı).

Host priority

Ana bilgisayar önceliği, TCP ve UDP trafiğinin nasıl yönlendirileceğini ve yönetileceğini belirleyen bir tam sayı değeridir. Ana bilgisayar önceliği, başka bir ana bilgisayar aşırı yüklendiğinde veya çevrimdışı olduğunda trafiği yönlendirmek için ana makinenin belirlenmesine yardımcı olur.

Hosts file

Ana bilgisayar dosyası, bilgisayarda depolanan etki alanı adlarını veya NetBIOS adlarını bir IP adreslerine çeviren yerel bir dosyadır. Örneğin, aşağıdaki örnekte satır, 216.58.216.164’ü Google etki alanına çevirir.

HSSI (high-speed serial interface)

Yüksek Hızlı Seri Arayüz için kısa olan HSSI, 52 Mbps’ye kadar iletim hızlarını destekler. HSSI, iki veya daha fazla yönlendiriciyi bir ağda yüksek hızlı bir hat üzerinden birbirine bağlamak ve yönlendiricilerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamak için kullanılır.

Httperf

Httperf, web sunucularının performansını ölçmek, yöneticilerin olası sorunları teşhis etmelerini ve sunucularının performansını olumsuz yönde etkileyen sorunları gidermelerini sağlayan bir araçtır. Httperf, hem mikro hem de makro düzeyde kıyaslamalar oluşturmaya yardımcı olmak için kullanılabilir. HTTP / 1.1 ve SSL protokollerini destekler ve yeni performans ölçümlerine genişletilebilir.

Httperf aracı, HTTP GET istekleri oluşturmak üzere tasarlanmıştır; bu sayede kaç tanenin alındığını ve hangi hızda alındıklarını belirlemek için yanıt oranını izler. Daha sonra sunucu yöneticileri ve bunları görüntülemek isteyen diğer kişiler tarafından kullanılacak istatistiklerin bir özetini oluşturur. Bilgisayar başına bir httperf işlemi ile doğru sonuçlar elde edilebilir.

HTTP SERVER

Bir HTTP sunucusu, HTTP protokolünü kullanan istemcilere veri sunar. Aynı zamanda bir web sunucusu olarak da bilinir.

İlk http sunucusuna CERN HTTPD adı verildi ve 1990 yılında NeXTSTEP platformu için Tim Berners-Lee tarafından yazıldı. Dört yıl sonra Berners-Lee, HTTP, HTML ve World Wide Web ile ilgili diğer teknolojilerin gelişimini düzenlemek için World Wide Web Konsorsiyumu’nun (W3C) oluşturulmasını başlattı.

2014 itibariyle, en popüler üç http sunucusu yazılım paketi Apache, Microsoft IIS ve Nginx’tir.

HUB

Bir ağa başvururken, bir hub birden fazla bilgisayarı veya diğer ağ aygıtlarını birbirine bağlayan en temel ağ aygıtıdır. Bir ağ anahtarı veya yönlendiriciden farklı olarak, bir ağ hub’ında bilgi göndermek için yönlendirme tabloları veya istihbarat yoktur ve tüm ağ verilerini her bağlantıda yayınlar. Çoğu hub, çarpışmalar gibi temel ağ hatalarını algılayabilir, ancak tüm bilgilerin birden fazla bağlantı noktasına yayınlanması bir güvenlik riski oluşturabilir ve darboğazlara neden olabilir. Geçmişte, ağ hub’ları popülerdi çünkü anahtar veya yönlendiriciden daha ucuzlardı. Bugün, anahtarlar bir hub’dan daha pahalı değildir ve herhangi bir ağ için çok daha iyi bir çözümdür.

Hubların bir IP adresi var mı?

Hayır. Bir hub, temel (aptal bir cihaz) ve bir IP adresine gerek yok.

Genel olarak, bir göbek, bilgisayara birden fazla cihazın veya bağlantının bağlanmasını sağlayan bir donanım cihazını belirtir. Örnek olarak, bir bilgisayarın yalnızca birkaç USB bağlantısına sahip olmasına rağmen, birden fazla USB cihazının bir bilgisayara bağlanmasına izin veren bir USB hub’ıdır.

Not:Aygıt Yöneticisi’nde, kök hub bilgisayarınız ve ilk USB hub’ıdır.

Hubbed mode

Göbek modu, bir yönlendirici veya anahtarın bir hub gibi hareket ettiğini ve her şeyi belirli bir bağlantı noktası yerine her bağlantı noktasına yayınladığını açıklamak için kullanılan bir terimdir.

Hybrid cloud

Karma bulut, birden fazla dağıtım modelinin avantajlarını sunan, birbirine bağlanan iki veya daha fazla bulut için (özel, topluluk veya genel) bir terimdir. Tek tek bulutlar ayrı servis sağlayıcılardan oluşabilir. Hibridizasyon, kullanıcının başka bir hizmetle bütünleştirerek veya bir araya getirerek bulut hizmetinin kapasitesini veya kapasitesini genişletmesini sağlar.

Hibrit bulutlar, bir BT organizasyonunun, özel bir bulut tarafından karşılanamayan geçici kapasite ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayabilir. Bu tür ölçeklendirmeye bazen “bulut patlaması” denir.

Hybrid Topology

Bir karma topoloji, iki veya daha fazla farklı ağ topolojisi kullanan bir tür ağ topolojisidir. Bu topolojiler, bir veri yolu topolojisi, ağ topolojisi, halka topolojisi, yıldız topolojisi ve ağaç topolojisi karışımını içerir.

Hyper-v

Hyper-V, Microsoft Corporation tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir hipervizördür. Başlangıçta Windows Sunucu Sanallaştırması olarak bilinen Hyper-V, x86-64 sunucularının sanallaştırılmasını sağlar. Resmi olarak 26 Haziran 2008’de yayımlandı, ancak beta sürümü Windows Server 2008’in bazı sürümleriyle kullanıma sunuldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest